Державне підприємство

«Український авіаційний метеорологічний центр»

(ДП «УАМЦ»)

 СУЯ – це система управління, яка направляє та контролює діяльність підприємства відносно якості (характеристик продукту/послуг, які задовольняють очікування споживачів).

   Стандарти

   Державний стандарт України – ДСТУ ISO 9001-2015 “Система управління якістю. Вимоги”, він є ідентичним перекладом міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Нормативна база СУЯ в ДП “УАМЦ”

  • Політика в сфері якості
  • Настанова з якості
  • 5 процедур
  • 14 методик
  • 8 інструкцій

   Наше підприємство стало першим в сфері гідрометеорології України, яке самостійно розробило та впровадило систему управління якістю (СУЯ) на основі Державного стандарту ДСТУ ISO 9001-2001. В 2006 р. нам стала зрозумілою необхідність розроблення такої системи з метою створення конкурентноспроможного метеорологічного продукту/послуг. Виникла необхідність довести, що наша інформація, наше обслуговування краще та більш якісне ніж у “сусідів”, що наші спостерігачі надають достовірну фактичну погоду, наші прилади вимірюють параметри із заданою точністю, а за прогнозами наших синоптиків можна спокійно літати як на низьких, так і на високих рівнях. 
   8 серпня 2006р. було створено робочу групу для розробки та впровадження СУЯ на підприємстві та призначено представника керівництва з якості (ПКЯ) в особі першого заступника директора. Процес розробки Системи та навчання персоналу продовжувався 8 місяців. Завдяки самовідданості та творчій праці Групи за цей період було проведено детальний аналіз виробництва та ревізію існуючої документації, розроблено та затверджено процеси, визначено показники якості для кожного з процесів, розроблено нормативну базу СУЯ, підготовлено групу внутрішніх аудиторів. 
   Днем народження СУЯ в ДП “УАМЦ” є 10 квітня 2007р., коли наказом директора Систему було введено в експлуатацію. Процес сертифікації системи проходив у два етапи у період з 15.05.07р. до 15.06.07р. В результаті було отримано два сертифікати, зареєстровані в Реєстрі Органу з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування та систем якості НТУУ "КПІ"(ОС МДО та ПМ) міжнародного зразка строком дії на 3 роки, та сертифікат УкрСЕПРО державного зразка строком дії на 5 років. 
   Для більш зручного функціонування СУЯ було виділено чотири основні процеси. Щорічно  в ДП “УАМЦ” проводяться внутрішні аудити цих процесів. По всім невідповідностям, що виявляються під час проведення аудитів, розроблюються та виконуються коригувальні дії. Для покращення функціонування СУЯ на початковому етапі впровадження Системи було налагоджено зворотній зв’язок зі споживачами – в тому числі проводиться опитування льотних екіпажів на брифінгу та керівництва авіакомпаній шляхом анкетування. 
   Система постійно вдосконалюється,  проходить Технічні нагляди з боку Органу з сертифікації. 
   
   У червні 2010 року було пройдено сертифікацію СУЯ та отримано сертифікати відповідності міжнародному стандарту ISO 9001:2008 та державному стандарту ДСТУ ISO 9001:2009. 
   
   У зв’язку з запровадженням нового стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, протягом 2017 року та першого півріччя 2018 року в діючу систему управління якістю ДП “УАМЦ” впроваджувались вимоги цього стандарту. Впродовж перехідного періоду були внесені зміни до вже існуючих документів СУЯ, повністю оновлена Настанова з якості, а також розроблені нові документи, що стосуються управління ризиками. 
   
   У травні 2018 року було підготовлено та подано до Органу сертифікації систем управління ДП “Укрметртестстандарт” заявку на проведення сертифікації. Під час проведення першого етапу сертифікації була перевірена документація системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015. Другий етап сертифікації відбувався шляхом проведення спостереження та опитування на робочих місцях. 
   
   В результаті пройденої сертифікації ДП “УАМЦ” був виданий сертифікат, яким Орган сертифікації систем управління ДП “Укрметртестстандарт” засвідчує, що система управління якістю ДП „УАМЦ” відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT).