Державне підприємство

«Український авіаційний метеорологічний центр»

(ДП «УАМЦ»)

у 2007 році встановлено і діє автоматизований метеорологічний радіолокаційний комплекс (АМРК) «Метеор-МетеоЯчейка», до складу якого входять перший в Україні доплерівський метеорологічний радіолокатор (ДМРЛ) МЕТЕОР-500СDP фірми Selex Si/Gematronik (Німечина) та спеціальне програмне забезпечення «МетеоЯчейка» розроблене ЗАТ «Інститут радарної метеорології» (Росія).

У березні 2013 року проведено модернізацію АМРК «Метеор-МетеоЯчейка» для функціонування в режимі подвійної поляризації.

АМРК працює в автоматичному режимі з періодом оновлення інформації 10 хвилин. ДМРЛ працює в режимах: «відбиваність», «доплерівська швидкість», «подвійна поляризація».

У режимі «відбиваність» дальність визначення метеооб’єктів складає 500 км, визначаються зони хмарності і пов’язані з нею атмосферні явища (облогові і зливові опади, гроза, град, шквал).

У режимі «доплерівська швидкість» визначаються вітрові характеристики і дальність визначення складає 250 км.

У режимі «подвійна поляризація» дальність визначення складає 500 км. Отримуються радіолокаційні дані, за допомогою яких визначається фазовий стан гідрометеорів.

Радіометеорологічна інформація в коді BUFR цілодобово с періодом оновлення в часі 10 хвилин надходить споживачам, які мають абонентські пункти АМРК «Метеор-МетеоЯчейка» або Робочу станцію «МАРС». Це диспетчери РСП «Київцентраеро», екіпажі повітряних суден, що проходять метеопідготовку на брифінгах у підрозділах ДП «УАМЦ», синоптики як свого підприємства, так й Українського Гідрометцентру.

Радіометеорологічна інформація про визначені зливо-грозо-градонебезпечні осередкі в формалізованому вигляді автоматично надходить до місцевих зведень погоди на аеродромі, та входить до складу інформації радіомовної передачі ATIS. Також ця інформація може передаватися за запитом.

Радіометеорологічна інформація в коді RADOB передається до банків авіаметданих у синоптичні строки та в додаткові строки при наявності небезпечних явищ.

Програмне забезпечення АМРК «Метеор-МетеоЯчейка» не лише дозволяє отримати всі перераховані вище метеорологічні продукти, а і стикується з іншими автоматизованими робочими місцями по прийому аеросиноптичної інформації. Це дає можливість співставлення радіолокаційної інформації з даними наземних станцій, бортових оповіщень та побудови композитних карт на основі даних інших автоматизованих локаторів, дозволяє оперативно слідкувати за розвитком синоптичних процесів, виявляти зони небезпечних явищ та своєчасно попереджати авіаційних споживачів.

ПРИМІТКА: ДП «УАМЦ» є підприємством на самофінансуванні. Доплерівський радіолокатор МЕТЕОР 500 CDP та спеціальне програмне забезпечення «МетеоЯчейка» було закуплено на власні кошти з прибутку підприємства, всі витрати на його обслуговування здійснюється ДП «УАМЦ». Кошти на відшкодування витрат з отримання радіометеорологічної продукції з боку держави не отримуються. Зацікавлені в радіометеорологічній інформації споживачі отримують дані десятихвилинних спостережень відповідно до укладених договорів, в яких узгоджені всі умови щодо її отримання, включаючи комерційну вартість

Радіометеорологічна інформація

Отримання необхідної радіометеорологічної інформації здійснюється в ДП «УАМЦ» за допомогою Автоматизованого метеорологічного радіолокаційного комплексу (АМРК) «Метеор-МетеоЯчейка», до складу якого входять доплерівський метеорологічний радіолокатор (ДМРЛ) МЕТЕОР-500СDP фірми Selex Si/Gematronik (Німечина) та спеціальне програмне забезпечення «МетеоЯчейка» розроблене ЗАТ «Інститут радарної метеорології» (Росія).

Основне призначення АМРК «Метеор-метеоЯчейка» – одержання інформації про просторовий розподіл зон хмарності і пов’язаних з ними зон опадів, швидкість та напрямок їх переміщення, а також можливу ідентифікацію небезпечних явищ погоди (сильні зливові опади, гроза, град, шквал, зсув вітру, обледеніння тощо) включно їх еволюцію в часі та просторі та доведення цих даних до користувачів.

АМРК «МЕТЕОР-МетеоЯчейка» сертифікований в Україні Державною авіаційною адміністрацією Міністерства транспорту на відповідність типу обладнання аеродрому (сертифікат № AT 4017 від 09.10.2007). Він має високе гарантійне забезпечення, працює в автоматичному режимі з періодом оновлення інформації 10 хвилин і використовує наступні режими одержання інформації –«відбиваність», «доплерівська швидкість», «подвійна поляризація».

Режим «Відбиваність»

У режимі «відбиваність» огляд виконується в радіусі 200 км. Вся площа розбивається на дискретні квадрати 2*2 км. Для кожного квадрату визначається максимальна висота верхньої межі радіоехо хмарності і радіолокаційна відбиваність по одинадцяти шарам (товщина шару складає 1000 метрів).

Висота верхньої межі радіоеха хмарності, радіолокаційна відбиваність, площа, зайнята радіоехом, швидкість і напрямок переміщення радіоеха метеооб’єктів знаходяться в фізико-статистичній залежності з метеорологічними параметрами хмарної атмосфери і дозволяє оцінювати їх по радіолокаційним характеристикам.

Програмним забезпеченням «МетеоЯчейка» після виконання всіх функцій з проведення та обробки результатів спостережень здійснюється представлення результатів спостереження на екрані ПЕОМ у вигляді наступних карт:

 • метеоявищ;
 • небезпечних явищ погоди;
 • висоти верхньої межі радіоеха;
 • відображеності в одинадцяти шарах;
 • швидкості шквального посилення вітру;
 • інтенсивності опадів;
 • видимості в опадах;
 • вертикальних розрізів по довільних азимутах або заданих повітряних коридорах;
 • обледеніння в хмарах по довільних азимутах або заданих повітряних коридорах.

Також ПЗ «МетеоЯчейка» надає можливість для:

 • виведення на екран для огляду, передачі і, в разі необхідності, друку таблиць «Штормоповіщення» з інформацією про осередки небезпечних явищ погоди;
 • виведення на екран, друк і передачу в канал зв’язку телеграм у коді RADOB;
 • виведення на друк бланк-картки МРЛ;
 • архівація даних спостережень.

Нижче представлена радіометеорологічна продукція в вигляді карт. Карта представляє собою круг, вписаний в квадрат, з відповідною атрибутикою і змістом, а саме:

 • орієнтація карти по сторонам світу відповідає орієнтації географічних карт, при цьому напрямок на північ від центру карти відповідає азимуту А 0о(360о), напрямок на схід А 90о, напрямок на південь А 180о, напрямок на захід А 270о. Центр карти відповідає місцю встановлення антени ДМРЛ (аеродром Київ/Бориспіль);
 • радіус кругу складає 200 км, розмір квадрату карти 400*400 км;
 • метеоявища відображаються на карті по дискретним квадратам 2*2 км відповідним кольором згідно шкали метеоявищ, розміщеної праворуч від карти.

Режим «Доплерівська швидкість»

У цьому режимі кінцевим продуктом спостережень є просторовий розподіл радіальних швидкостей вітру з радіусом огляду 125 км по квадратам 2*2 км та вертикальний профіль горизонтального вітру, який розраховується за радіальними швидкостями і просторовими градіентами.

Режим «Подвійна поляризація»

У цьому режимі огляд виконується в радіусі 200 км і дискретності по площі 2х2 км. Дозволяє отримати додаткову метеорологічну інформацію про форми та фазовий стан часток гідрометеорів, їх орієнтації в хмарах та опадах. Кінцевими радіолокаційними продуктами є просторовий розподіл диференційної відбиваності, диференційної фази, питомої диференційної фази, коефіцієнта взаємної кореляції.

АМРК «Метеор-Метеоячейка» потребує мінімального технічного обслуговування завдяки застосуванню найновіших технологій, вибору модулів і підсистем.

Ефективність роботи АМРК «Метеор-МетеоЯчейка» оцінюється по ступеню відповідності (%) фактичної інформації про небезпечні явища з радіолокаційною (розрахунковою) за довільний період – від однієї доби до всього літного періоду і в разі потреби надається в вигляді таблиць з автоматичним розрахунком даних.

mlr17